/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Avant Jazz / Free Improvisation / Avant-Garde
  Improvised Music Series

  Michael Zerang: drums, percussion
  Piotr Mełech: clarinet, bass clarinet
  Ksawery Wójciński: double bass

  1. Improvisation 2
  2. Improvisation 6
  3. Improvisation 10
  4. Improvisation 3
  5. Improvisation 4
  6. Improvisation 11
  7. Improvisation 5

  All music by Michael Zerang, Piotr Mełech & Ksawery Wójciński.

  Recorded on December 3th, 2010 at Albert Hofmann Studio (www.ahstudio.pl), Poznań, Poland by Bartłomiej Frank.
  Mixed and mastered by Bartłomiej Frank.

  Design by Witold Oleszak.
  Producers: Michael Zerang, Piotr Mełech, Ksawery Wójciński.
  total time: 41:00

  multikulti.com:
  When Michael Zerang first met Piotr Melech and Ksawery Wojcinski in 2010, we wrote: ‘Michael Zerang is one of the most versatile drummers and percussionists on the world jazz stage – feeling at home both in traditional jazz groups and those firmly rooted in the free improv context far-removed from jazz origins. He also plays concerts and makes recordings with ethnic musicians from the Middle East and Africa. The young clarinet player, Piotr Melech, mainly draws on the free jazz tradition and European improvised music, but has lately begun to make increasingly bold use of sound processors. However, whether this electroacoustic influence is here to stay remains to be seen. Ksawery Wojcinski brings numerous classical influences to his music, including the works of dodecaphonists and 20th century European Avant Garde. And so it is from amongst these movements – jazz, free impro and classical Avant Garde – that the music of the trio will unfold, a meeting of three exceptional personalities as well as the creativity and openness of the youngest generation of Polish improvisors, allowing them to gain invaluable experience at the side of one of the most prominent drummers in modern jazz.’

  Now, listening to the CD ‘261034115’, recorded back then during the trio’s concert tour, I cannot get over the impression that I didn’t fully appreciate the class and inventiveness of Piotr and Ksawery. This is music-making of equal partners, with mutual interest in each other and full esteem for their colleagues’ skills, but playing alongside them without the slightest complex. This is not music directed by Michael Zerang with input from Piotr Melech and Ksawery Wojcinski. No, this is one body, one group, one voice, albeit formed of three vivid elements and three separate imaginations. The recording is structured with care and feeling, despite being created during a one-day study session. This is music which in the course of the last few years has not aged one iota, pulsing with a freshness of sound and fully revealing the creativity and maturity of Michael, Piotr and Ksawery when they first began playing together.
  by Marcin Jachnik

  multikulti.com:
  Gdy w 2010 roku miało miejsce pierwsze spotkanie Michaela Zeranga z Piotrem Mełechem i Ksawerym Wójciński wówczas pisaliśmy o tym tak: "Michael Zerang to jeden z najwszechstronniejszych perkusistów i perkusjonalistów na światowej scenie jazzowej – znakomicie odnajduje się zarówno w składach odwołujących się do jazzowej tradycji, jak i tych mocno osadzonych w kontekście tradycji free improv odległej od jazzowej proweniencji. Gra także – koncertuje i nagrywa – z muzykami etnicznymi pochodzącymi z Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Młody klarnecista Piotr Mełech, najsilniej czerpie z tradycji free jazzu i europejskiej muzyki improwizowanej, ale od niedawna coraz śmielej zaczyna korzystać z elektronicznych przetworników brzmienia. To jednak, czy odwołania do muzyki elektroakustycznej pojawią się i tu - pozostaje sprawą otwartą. Ksawery Wójciński wnosi do muzyki liczne odwołania do muzyki klasycznej, do dorobku dodekafonistów i europejskiej awangardy dwudziestego wieku. I pomiędzy tymi nurtami – jazzem, free improv'em i klasyczną awangardą będzie rozpięte muzykowanie tria, pokazujące spotkanie trzech niezwykłych osobowości oraz kreatywność i otwartość najmłodszego pokolenia polskich improwizatorów, umożliwiając im zdobycie niebagatelnych doświadczeń u boku jednego z najważniejszych perkusistów współczesnego jazzu."

  Teraz, słuchając płyty "261034115" zarejestrowanej wówczas, w trakcie trasy koncertowej tria, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie doceniłem w pełni klasy i inwencji Piotra i Ksawerego. To muzykowanie w pełni równorzędnych partnerów, ciekawych siebie wzajemnie, pełnych estymy dla umiejętności swoich współpracowników, ale też podchodzących do grania z nimi bez jakichkolwiek kompleksów. To nie muzyka powstała pod kierunkiem Michaela Zeranga przy współudziale Piotra Mełecha i Ksawerego Wójcińskiego. Nie, to jeden organizm, jeden zespół, jeden głos, chociaż złożony z trzech wyrazistych elementów i trzech odmiennych wyobraźni. Struktura tego nagrania zbudowana jest z uwagą i wyczuciem, chociaż powstało ono podczas jednodniowej tylko sesji studyjnej. To muzyka, która w ciągu tych kilku lat nie zestarzała się ani na jotę, tchnie wielką świeżością brzmienia i w pełni ukazuje kreatywność oraz dojrzałość Michaela, Piotra i Ksawerego u początków wspólnego grania.
  autor: Marcin Jachnik

  Includes unlimited streaming of 261034115 via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ... more
  ships out within 2 days

    €12 EUR or more 

   

credits

from 261034115, released February 10, 2017

license

all rights reserved

tags

about

Multikulti Project Poznań, Poland

contact / help

Contact Multikulti Project

Streaming and
Download help

Redeem code

If you like 261034115, you may also like: